znajdujesz się: Strona główna > Aktualności > Powstał projekt rozporządzenia w sprawie...

Powstał projekt rozporządzenia w sprawie zasad LDEK i LEK

26.07.2017

Powstał projekt rozporządzenia w sprawie zasad LDEK i LEK

Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić rozporządzenie dotyczące zmiany w zasadach Lekarsko - Dentystycznego Egzaminu Końcowego i Lekarskiego Egzaminu Końcowego

Same testy nie ulegną zmianie, jednak w myśl rozporządzenia teraz do nich będą mogli przystępować tylko lekarze i lekarze dentyści a nie jak było dotychczas również studenci wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych.

Według nowych przepisów weryfikacja uprawnień kandydatów przystępujących do LEK i LDEK następuje przez potwierdzenie uprawnień do posiadania konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.

Nowe rozporządzenie opisuje też szczegółowo procedurę unieważniania egzaminów oraz podaje wzory świadectw potwierdzających ich zdanie.

Źródło: www.infodent24.pl