znajdujesz się: Strona główna > Aktualności > Prof. Marzena Dominiak – leczenie implan...

Prof. Marzena Dominiak – leczenie implantologiczne za pomocą krótkich implantów

10.10.2017

Prof. Marzena Dominiak – leczenie implantologiczne za pomocą krótkich implantów

Prof. Marzena Dominiak: "Wskazania do zastosowania krótkich implantów oparte są na strukturze kości wyrostka zębodołowego. Rozumiem przez to zarówno określenie szerokości i wysokości pozostałej kości. Zarówno w żuchwie, jak i szczęce."

J.K. Pani Profesor, jakie są wskazania do zastosowania krótkich implantów?

M.D. Wskazania do zastosowania krótkich implantów oparte są na strukturze kości wyrostka zębodołowego. Rozumiem przez to zarówno określenie szerokości i wysokości pozostałej kości. Zarówno w żuchwie, jak i szczęce. Kolejnym ważnym czynnikiem jest jakość tej kości. Mierzymy ją na podstawie 4-stopniowej klasyfikacji wg. Mischa. Obecność kl. I lub II jest wskazaniem do zastosowania krótkich implantów. Również brak kości wyrostka zębodołowego w wymiarze pionowym pozwala na wprowadzenie takich implantów. Jednakże w przypadku szczęki musi pozostać co najmniej 5mm kości. W żuchwie jest to również minimalna, krytyczna wartość, o której należy pamiętać. To są główne wskazania, które musimy przeanalizować w poszczególnych przypadkach myśląc o anatomii i budowie wyrostka zębodołowego.

J.K. Czy retencja krótkich implantów jest równie dobra jak implantów standardowych?

M.D. Tak. Przeprowadziliśmy badania, które oparte były na 36-miesięcznych obserwacjach dotyczących porównania implantów standardowej długości z implantami krótkimi. Stosowaliśmy je w bocznym odcinku szczęki. Po podsumowaniu wyników okazało się, że retencja oraz stabilizacja jest identyczna jak implantów standardowych. Przy właściwie zakwalifikowanych pacjentach nie pojawia się zanik kości brzeżnej a proces osteointegracji przebiega prawidłowo.

J.K. Na Kongresie Osteointegracji w Paryżu otrzymaliście Państwo nagrodę za pracę „Wpływ proporcji korona-implant na poziom kości grzebieniowej oraz wtórnej stabilności implantu – 36 miesięczne badanie obserwacyjne”. Badania były prowadzone na implantach pojedynczych. Czy krótkie implanty możemy także stosować przy większych pracach protetycznych?

M.D. Ostateczne obserwacje dotyczyły bocznego odcinka szczęki. Pacjenci byli kwalifikowani do grup z pojedynczymi brakami oraz brakami skrzydłowymi. Bardzo często były to minimum dwa implanty, które wówczas postanowiliśmy nie łączyć ze sobą. Przemawiał za tym ogólnie przyjęty protokół postępowania implanto-protetycznego. Pacjenci lepiej adaptują się do koron pojedynczych niż zespolonych ze względu na ułatwioną możliwość oczyszczania oraz zachowanie higieny jamy ustnej. Praca została podzielona na dwie części. W jednej stosowaliśmy tylko zaklinowane braki uzębienia. Natomiast w drugiej były również braki skrzydłowe. Wyróżnienie otrzymaliśmy za badania pacjentów z pojedynczymi brakami uzębienia. Przy brakach skrzydłowych otrzymaliśmy również bardzo dobre wyniki podczas 36-miesięcznych obserwacji. Prawidłowo przeprowadzona kwalifikacja pacjentów oraz brak przeciwskazań, przede wszystkim ostrej choroby przyzębia, pozwala na stosowanie implantów krótkich przy brakach skrzydłowych.

Z prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak podczas X Kongresu PSI rozmawiał Jakub Kowalski.