znajdujesz się: Strona główna > Aktualności > Projekt stomatologiczny Olimpiad Specjalnych

Projekt stomatologiczny Olimpiad Specjalnych

23.07.2016

Projekt stomatologiczny Olimpiad Specjalnych

Dr n. med. Kaja Wichrowska- Rymarek - Europejski Doradca Projektu „Zdrowy Uśmiech” Olimpiad Specjalnych opowiada o działalności tej międzynarodowej organizacji oraz inicjatywie tworzenia bazy gabinetów partnerskich.

Od 13 lat jako wolontariusz jestem związana z Olimpiadami Specjalnymi - międzynarodową organizacją utworzoną przez Eunice Kennedy Shriver. Głównym działaniem Olimpiad Specjalnych jest organizowanie treningów i zawodów sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Realizowanie w 170 krajach misji rozwoju przez sport jest w Olimpiadach Specjalnych od wielu lat systematycznie poszerzane o dodatkowe programy i projekty, dzięki którym zawodnicy i ich opiekunowie otrzymują potrzebne wsparcie w rozwoju oraz trudzie wychowawczym. 

Koordynowany przede mnie projekt stomatologiczny ”Zdrowy Uśmiech” ma na celu prowadzanie standaryzowanych badań jamy ustnej wśród zawodników z niepełnosprawnością intelektualną oraz akcje profilaktyczne polegające na praktycznym przedstawieniu zasad i techniki higieny jamy ustnej. Skupiamy się również na przygotowaniu lekarzy i studentów stomatologii do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Badania i szkolenia wykonujemy w trakcie trwania zawodów sportowych organizowanych przez Olimpiady Specjalne Polska.

Niestety stan zdrowia jamy ustnej zawodników pozostawia wiele do życzenia. W wielu przypadkach łatwo o stwierdzenie, że jedyny kontakt z lekarzem dentystą zawodnik ma w trakcie naszych badań. Należy podkreślić, że dzięki wsparciu lekarzy - wolontariuszy oraz firm, kontakt z profesjonalistami jest w ogóle możliwy. Olimpiady Specjalne dzięki stworzeniu programów zdrowotnych mogą poszczycić się największą na świecie bazą informacji dotyczących stanu zdrowia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Badania na całym świecie prowadzone są wg tego samego schematu przez co, wraz z koordynatorami z innych krajów, mamy szansę porównywać wyniki naszych badań.
Same badania to jednak tylko wierzchołek góry lodowej, którą jest problem leczenia osób niepełnosprawnych intelektualnie. By zmienić sytuację zdrowotną tej grupy pacjentów trzeba pójść krok dalej i umożliwić osobom niepełnosprawnym opiekę stomatologiczną. Moje działania, podobnie jak koordynatorów w innych krajach, skupiają się aktualnie na pozyskiwaniu kontaktów z gabinetami, które w ramach porozumienia z Olimpiadami Specjalnymi Polska zgodzą się przyjmować naszych zawodników. Rozpoczęliśmy już tworzenie ogólnopolskiej sieci gabinetów partnerskich, indywidualnie kształtując porozumienia z każdym z gabinetów oraz klinik stomatologicznych.
Liczę na to, że w niedługim czasie uda się stworzyć bazę gabinetów stomatologicznych, dzięki której osoby niepełnosprawne, ich rodzice i opiekunowie będą mogli w prosty sposób znaleźć informacje o miejscach, gdzie uzyskają pomoc stomatologiczną. Mam nadzieję, że takie informacje przekazywane łącznie z diagnostyką w wykonywaną w trakcie badań projektu Zdrowy Uśmiech pozwolą na ułatwienie kontaktu pomiędzy lekarzami i niepełnosprawnymi intelektualnie zawodnikami Olimpiad Specjalnych.
Gorąco zachęcam Państwa do kontaktu i włączenia się w naszą ogólnopolską akcję. Przyjmując w każdym z gabinetów kilkunastu Pacjentów rocznie jesteśmy w stanie znacząco wpłynąć na zmianę stanu zdrowia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Kontakt:
Dr n.med. Kaja Wichrowska-Rymarek
Doradca Kampanii „Zdrowa Społeczność Olimpiad Specjalnych” ds. stomatologii
k.wichrowska-rymarek@olimpiadyspecjalne.pl