znajdujesz się: Strona główna > Aktualności > Przegląd Prasy: Asystentka i Higienistka...

Przegląd Prasy: Asystentka i Higienistka Stomatologiczna

08.05.2016

Przegląd Prasy: Asystentka i Higienistka Stomatologiczna

Modele dentystyczne w praktyce ortodontycznej - wczoraj, dziś i jutro

Jedną z form dokumentacji w wielu dziedzinach medycznych, w tym i w stomatologii, jest odwzorowanie warunków wyjściowych i udokumentowanie wyniku końcowego. Do takiej dokumentacji należą fotografie medyczne, wyciski i modele.

Modele w praktykach dentystycznych są ważne ze względów diagnostycznych i terapeutycznych, służą także jako środek komunikacji z pacjentem oraz pomiędzy lekarzami biorącymi udział w terapii pacjenta. Stanowią również materiał dowodowy w przypadkach spornych - modele gipsowe są nadal w świetle prawa jednym z głównych elementów materiału dowodowego. Służą także jako środek pomocniczy w przypadku identyfikacji osób zaginionych i zmarłych.
 
Lekarz, higienistka stomatologiczna i asystentka uczestniczą w etapie klinicznym pobierania wycisku u pacjenta, natomiast do technika dentystycznego należy wykonanie procedur laboratoryjnych. W przypadku modeli gipsowych, procedura ich wykonania, aczkolwiek nieskomplikowana, jest jednak wieloetapowa, czasochłonna. 
Lekarz pełni zasadniczą rolę w procesie powstawania modeli ortodontycznych, w Polsce to zazwyczaj on pobiera wyciski, do niego też należy ocena ich jakości - co bezpośrednio przełoży się na jakość modeli gipsowych. Ortodonta dokonuje też rejestracji zwarcia i w przypadku gdy wybrany rodzaj terapii tego wymaga – wykonuje zgryz konstrukcyjny już po otrzymaniu modeli z laboratorium techniki dentystycznej. Dalej to lekarz zleca asystentce stomatologicznej czynności związane z zabezpieczeniem i przechowywaniem modeli gipsowych, jednak w świetle prawa lekarz specjalista ponosi za to odpowiedzialność.
 
JAKA JEST ROLA ASYSTENTKI W PROCESIE WYTWARZANIA I PRZECHOWYWANIA MODELI GIPSOWYCH?
W praktyce ortodontycznej asystentka przygotowuje pacjenta do zabiegu pobrania wycisku, na bazie którego powstanie model ortodontyczny, przygotowuje masę wyciskową dla lekarza oraz płytkę woskową do rejestracji zwarcia, a także asystuje podczas zabiegu pobrania wycisku. Szersze uprawnienia mają higienistki stomatologiczne, które ukończyły studia wyższe pierwszego stopnia, coraz częściej po badaniu klinicznym przez specjalistę ortodoncji higienistka samodzielnie pobiera wyciski łuków zębowych szczęki i żuchwy u pacjenta.

Do obowiązków asystentki należą:
- właściwe przechowywanie alginatowych mas wyciskowych: wilgoć, wysoka temperatura oraz pozostawianie pojemników niedomkniętych sprawia, że masa traci swe właściwości doskonałego odwzorowywania warunków uzębienia w jamie ustnej oraz skraca termin przydatności;
- dezynfekcja wycisku, opisanie zgodnie z informacjami uzyskanymi od lekarza, zabezpieczenie na czas transportu do laboratorium techniki dentystycznej oraz komunikacja z laboratorium;
- dbałość o prawidłowe warunki przechowywania modeli gipsowych. Zaleca się ich magazynowanie w dobrze oznakowanych pojemnikach, w pozycji na podstawach, z pianką lub folią pęcherzykową pomiędzy modelem szczęki i żuchwy.
 
Modele gipsowe wraz z dokumentacją radiologiczną są elementami podstawowej dokumentacji medycznej i jako takie według przepisów Ministerstwa Zdrowia - Dz.U. nr 88 poz. 966 z dnia 10.08.2001 roku powinny być przechowywane przez okres 20 lat.
 
Jakość modeli gipsowych jest wizytówką jakości praktyki ortodontycznej, ważna jest więc dbałość o przestrzeganie procedur podczas pobierania wycisków, ich odpowiedni transport oraz ocena modeli ortodontycznych. Modele diagnostyczne są niezbędnym elementem dokumentacji ortodontycznej potrzebnym do prawidłowej diagnostyki i zaplanowania leczenia. Obecnie coraz częściej wykorzystuje się do analizy MODELE WIRTUALNE. Technologia modeli wirtualnych 3D podlega ciągłej modyfikacji w kierunku wielopłaszczyznowego udoskonalenia i należy sądzić, że w niedalekiej przyszłości staną się one korzystną alternatywą dla modeli gipsowych.
Szybki rozwój technologii cyfrowej pozwala mieć tylko nadzieję, że wkrótce wysoka jakość drukowanych 3D prac laboratoryjnych będzie szła w parze z relatywnie niską ceną.
 
Więcej o modelach gipsowych i cyfrowych przeczytacie w artykule „Modele dentystyczne w praktyce ortodontycznej - wczoraj, dziś i jutro” w aktualnym wydaniu czasopisma Asystentka i Higienistka Stomatologiczna, nr 2/2016 oraz na stronie www.sklep.asmedia.com.pl