znajdujesz się: Strona główna > Aktualności > Przegląd Prasy: Asystentka i Higienistka...

Przegląd Prasy: Asystentka i Higienistka Stomatologiczna

15.11.2015

Przegląd Prasy: Asystentka i Higienistka Stomatologiczna

Bóle głowy, trzaski i przeskakiwania stawu skroniowo-żuchwowego – co robić?

Zarówno lekarz stomatolog jak i higienistka stomatologiczna coraz częściej spotykają się w swojej praktyce z osobami posiadającymi problemy związane z układem stomatognatycznym - bóle głowy spowodowane wzmożonym napięciem mięśni żucia, trzaski i przeskakiwania stawu skroniowo-żuchwowego, bruksizm i inne tego typu schorzenia doprowadzają do przeciążeń w układzie stomatognatycznym i mogą prowadzić do patologii w obrębie stawu, czy nieprawidłowego ścierania koron zębów.
 
Wnikliwa obserwacja jak i rozmowa z pacjentem zapewniają postawienie diagnozy a zarazem udzielenie pomocy pacjentowi. W protetycznej rehabilitacji zaburzeń czynności narządu żucia stosujemy SZYNY OKLUZYJNE. W leczeniu dysfunkcji urnż wykorzystuje się szyny zgryzowe będące elementem biomechanicznej, fizykalnej koncepcji terapii. Głównym celem leczenia jest wyeliminowanie lub chociażby zmniejszenie bólu oraz poprawa funkcji żuchwy. Rodzaj planowanego aparatu jest uzależniony od warunków występujących w jamie ustnej, tzn. występowania lub braku zębów w strefach podparcia, wielkości szpary spoczynkowej, stanu przyzębia, rodzaju zgryzu, występowania parafunkcji zwarciowych i/lub niezwarciowych i konieczności zmiany przestrzennego ułożenia żuchwy w zwarciu.
 
ZASTOSOWANIE SZYNY MA NA CELU:
• izolację kontaktów zębów od zależności mięśniowej i stawowej,
• zapobieganie starciu i ruchomości zębów,
• zmniejszenie nasilenia bruksizmu i innych parafunkcji,
• leczenie bólu o podłożu mięśniowym,
• stabilizację lub repozycję głów żuchwy,
• zmniejszenia napięcia czaszkowo - żuchwowego poprzez równomierne rozłożenie sił okluzyjnych.
 
Stosowane i zalecane przez wielu autorów aparaty lecznicze można podzielić na następujące grupy:
SZYNY ODRUCHOWE, tymczasowe – służące do wyeliminowania parafunkcyjnych kontaktów zębowych,
SZYNY STABILIZUJĄCE – mające na celu zharmonizowanie czynności mięśni i stawów poprzez wytworzenie optymalnych stosunków kontaktów łuków zębowych,
SZYNY REPOZYCYJNE - których celem jest zmiana zaburzonych stosunków wewnątrzstawowych i likwidacja niefizjologicznego obciążenia stawów skroniowo-żuchwowych,
SZYNY DŁUGOCZASOWE utrwalające efekt leczenia – stabilizują uzyskaną czynnościową pozycję głów żuchwy, a także zapewniają fizjologiczną czynność łuków zębowych.
 
Właściwy dobór szyny zależy od typu zaburzeń występujących u pacjenta, a więc od prawidłowo postawionej diagnozy w oparciu o badanie kliniczne oraz o specjalistyczne badania stawu skroniowo- żuchwowego. Ważne są również indywidualne potrzeby pacjenta, estetyka i fonetyka uzależnione od wykonywanego zawodu. Jednym z warunków powodzenia terapii jest właściwa współpraca lekarza z pacjentem. Po ustąpieniu ostrych objawów chorobowych oraz zaadoptowaniu nowych warunków okluzyjnych można przystąpić do leczenia docelowego.
 
Więcej informacji o szynach i ich zastosowaniu, znajdziecie w artykule Pani Dominiki Janas „Szynoterapia w leczeniu dysfunkcji układu stomatognatycznego”.
„Asystentka i Higienistka Stomatologiczna” nr 4/2015
http://asmedia.com.pl/asystentka-i-higienistka-stomatologiczna/asystentka-i-higienistka-stomatologiczna-aktualne-wydanie/1192-asystentka-i-higienistka-stomatologiczna-40-4-2015

Poza tym w wydaniu:
• Diagnostyka próchnicy zębów na powierzchniach stycznych u pacjentów leczonych ortodontycznie aparatami stałymi
• Jak zaopiekować się pacjentem z implantami?
• Indywidualny instruktaż higieny domowej podstawą profilaktyki i obowiązkiem higienistki
• Dekontaminacja chemiczna: przegląd dostępnych preparatów, techniki płukania i zasady czynnej asysty
• Profilaktyka periodontologiczna i leczenie periodontologiczne
• Choroby błony śluzowej jamy ustnej - część 1
• Nadwrażliwość zębów
• Stres w pracy asystentki i higienistki stomatologicznej. Jak sobie z nim radzić?
• Profesjonalna recepcja stomatologiczna. Część II
• Pacjent pod ochroną
• Wpływ niektórych nawyków żywieniowych i diety na stan zdrowia jamy ustnej pacjentów leczonych z zastosowaniem elementów metalowych
• Stowarzyszenie Polskich Higienistek Stomatologicznych. Jesteśmy stowarzyszeni z EDHF! Prace nad projektem ustawy o zawodzie. KODEKS ETYKI zawodowej HIGIENISTKI STOMATOLOGICZNEJ