znajdujesz się: Strona główna > Aktualności > Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawcz...

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UM w Lublinie zatrudni wykładowców

31.01.2018

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UM w Lublinie zatrudni wykładowców

Władze I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prowadzą nabór na 3 stanowiska dla starszych wykładowców w tamtejszej Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

Uczelnia wymaga od kandydatów prawa do wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Polski, tytułu specjalisty w dziedzinie stomatologii zachowawczej oraz posiadania stopnia naukowego doktora nauk medycznych. Nowozatrudnieni starsi wykładowcy muszą też posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami i znać dobrze język obcy.

Zainteresowani ofertą aby wziąć udział w konkursie, muszą złożyć w dziale kadr komplet wymaganych dokumentów najpóźniej do 7. lutego 2018r.

Źródło: www.infodent24.pl