znajdujesz się: Strona główna > Aktualności > Używanie aparatu RTG bez pozwolenia grozi karą

Używanie aparatu RTG bez pozwolenia grozi karą

07.01.2019

Używanie aparatu RTG bez pozwolenia grozi karą

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie sprawdził, że na terenie zachdniopomorskiego, w niektórych gabinetach stomatologicznych używane są aparaty rentgenowskie bez wymaganego zezwolenia

W związku z tym tamtejszy Sanepid przypomina wszystkim placówkom medycznym o obowiązku zalegalizowania działalności związanej ze stosowaniem promieniowania jonizującego do celów diagnostyki leczonych w nich pacjentów.

Zezwolenie na uruchamianie i stosowanie aparatów rentgenowskich wydaje właśnie Inspektorat Sanitarny. Za brak takiego dokumentu świadczeniodawca usług medycznych posiadający aparat RTG możne otrzymać karę pieniężną w wysokości nawet pięciokrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

Źródło: www.infodent24.pl