znajdujesz się: Strona główna > Aktualności > Wakat wykładowcy w Katedrze i Zakładzie ...

Wakat wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej UM w Lublinie

31.10.2018

Wakat wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej UM w Lublinie

Władze Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłosiły konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej

Uczelnia od kandydatów wymaga tytułu zawodowego doktora nauk medycznych i doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami. Osoby ubiegające się o pracę wykładowcy muszą dobrze znać język obcy, a w przypadku czynnych nauczycieli akademickich posiadać aktualną pozytywną ocenę okresową działalności dydaktycznej, również dokonaną przez studentów.

Ewentualne kopie przedłożonych dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio z oryginałem do wglądu. Termin składania aplikacji mija 14 listopada 2018 r.

Źródło: www.infodent24.pl