znajdujesz się: Strona główna > Aktualności > Wrocławski NFZ przypomina o koniecznych ...

Wrocławski NFZ przypomina o koniecznych formalnościach do przedłużenia kontraktu na leczenie stomatologiczne

07.12.2017

Wrocławski NFZ przypomina o koniecznych formalnościach do przedłużenia kontraktu na leczenie stomatologiczne

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje świadczeniodawców, jakich formalność muszą oni dopełnić, aby realizować umowy na leczenie stomatologiczne w kolejnym okresie rozliczeniowym

Dentysta, chcący zawrzeć kolejny kontrakt z NFZ, musi podpisać oświadczenie o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów oraz oświadczenie o realizacji świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniach ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych, wydanych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w zarządzeniach prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów, które będą obowiązywać w 2018 r.

Źródło: www.infodent24.pl